Güleç İç Mimarlık

Güleç İç Mimarlık; yaratıcılık ile bilgi, realizm ile hayal gücü, fonksiyon ile farklı yaşam biçimlerini yorumlayarak ele aldığı mimari ve iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.


Halit Güleç tarafından 2010'da, Gaziantep’te kurulan firmamız, bugün, iç mimar, tasarımcılar, ve inşaat departmanıyla 9 kişilik bir ekip, çalışmalarına devam etmektedir.


Güleç İç Mimarlığın iç mimari, mimari ve ürün tasarım anlayışı; modern mimari terminolojisinin başlıca prensiplerinden ilham alır. Bu anlayış, deneysel yaklaşımıyla kendini sürekli olarak geliştirir ve çağdaş bir dilde ilerici tasarım çözümleri üzerinde yoğunlaşır. Firmamız, mimari ve iç mimari altyapıyla geliştirdikleri, formun ve malzemenin ifadesini ortaya koydukları farklı ölçekli mekan tasarımlarında keşfedilmemiş yaşam tecrübeleri sunmaktadırlar.


Güleç İç Mimarlık, küçük ölçekli özel bir apartman dairesinden büyük ölçekte tasarladığı çok katlı bir konut bloğuna kadar 100'den fazla farklı alanda projeye imza atmıştır. İç mimari anlamda villa ve klinik tasarımları, çalışmalarının ilk örneklerini oluştururken; bugün, konut, otel, kafe, perakende mağazası, ofis, sinema salonu ve öğrenci yurtları da çalışma alanına dâhildir.

Yaratıcılık ileBilgi
Realizm ileHayal gücü
Fonksiyon ile Farklı Yaşam Biçimleri
  • img

    Başarıların daim olsun arkadaşım; yaptığın dentarmoni'yi severek kullanıyoruz. — DT. Buket ÇİKOLAR ERKURT, Diş Hekimi

Halit GÜLEÇ

team
Interior Designer
Halit GÜLEÇ
Halit Güleç (1983), Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünden 2007’de mezun oldu. Mesleki açıdan yeterli deneyimi farklı farklı özel sektör firmalarında kazandıktan sonra mimari, iç mimari ve ürün tasarımı çalışmalarını bir isim altında toplamaya karar vererek 2011 yılında Güleç İç Mimarlığı kurdu.

HİZMETLERİMİZ

SIRADIŞI YAPILAR

Ses getiren yapısal tasarımları, başarılı uygulamaları ve tam zamanında gerçekleşen teslimatlarıyla tanınan Güleç İç Mimarlık, iç mekan tasarımı konusundaki yaratıcılığı, bilgisi ve tecrübesiyle, benzerlerinden kesin ve net bir şekilde ayrılır. Yaratıcılık, bilgi ve tecrübenin verdiği güçle gerçeğe dönüştürdüğümüz yapısal hayaller, yıllardır tercih edilmemizin en önemli nedeni olan “güvenilir” gerçeklerimizdir.

FONKSİYON ODAKLI TASARIM

Güleç İç Mimarlık için bir mekanı tasarlamak demek; her yönüyle rahat kullanılabilecek, görsel tasarımıyla olduğu kadar fonksiyonel yönleriyle de hayranlık uyandıran yaratıcı fikirlerin, kişiye özel olarak birleştirilmesi demektir. Görsel değeri yüksek olan tasarımların kullanım kolaylığı olmadığında kullanıcısı için hiçbir anlam ifade etmediğine inanan Güleç İç Mimarlık, görsel ve fonksiyonel mükemmelliğin büyüleyici birlikteliğidir.

FARK YARATAN DETAYLAR

Dünyadaki hiçbir yapı, sınırsız bir alanda yapılmamıştır. Yapı tasarlamanın sınırlı bir alanda, sınırsız bir keyif yaratmak olduğuna inanan Güleç İç Mimarlık, yerleşim planı aşamasından itibaren görsel şıklığa değer katan sıra dışı detaylarıyla, her projesinde büyük farklar yaratır. Bir masanın ayağından, bir duvarın kaplamasına, bir aydınlatma tasarımından, armatürlerin seçimine kadar kullanılacak olan her ürün, Güleç İç Mimarlık farkının ayrı bir kanıtı olarak bizi tercih edenlerin yapısal hayallerindeki yerini alır.

BAŞARILI UYGULAMALAR

Yapı projelerinde çoğunlukla görülen imalat ve montaj sorunları konusunda, Güleç İç Mimarlık oldukça titizdir. Sadece sıra dışı tasarımlarıyla değil, üretim ve montaj aşamalarındaki hassasiyeti ve kendi alanlarında uzman olan ekipleriyle de tanınır. Her Güleç İç Mimarlık projesi, yeni bir yapısal hayalin yeni bir kusursuz gerçeğe dönüşmesidir.

YEŞİL BİNA TASARIM VE DANIŞMANLIĞI

Yeşil Bina

Sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu gibi pek çok isim altında karşımıza çıkan YEŞİL BİNALAR, iklim verilerine ve alana özgü koşullara uygun, bütüncül bir anlayışla yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji teknolojileri entegre edilmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe duyarlı yapılardır.

GÜLEÇ İÇ MİMARLIK bina sahipleri, mimarlar, mühendisler ve yükleniciler için yeşil bina tasarım ve danışmanlığı kapsamında; Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, PassivHaus (Pasif ev)sertifikası tasarım ve danışmanlığı, yeşil yıldız sertifikası danışmanlığı, sürdürülebilirlik danışmanlığı, LEED danışmanlığı ve Proje yönetimi, enerji modellemesi, atölye çalışmaları, şartnamelerin kontrolü ve malzeme araştırmaları, yeşil bina politikalarının hazırlanması, eğitim materyalleri, sunum ve eğitimlerin hazırlanması hizmetlerini sunmaktadır.

Yeşil Bina

Güleç İç Mimarlık, LEED değerlendirme sistemlerinde sertifikasyon sürecinin her aşamasında gerekli mühendislik, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. Bu hizmetler LEED sertifikasyon süreci boyunca oldukça kapsamlı ve detaylı yönetim ve rehberliği kapsar. Tasarım ekibinin hazırladığı dokümanların LEED’e uygun hale getirilmesi, tüm kritik verilerin geliştirilmesi, güncellenmesi ve izlenmesi konusunda destek verilmesinin yanında LEED sürecinin sorunsuz devamlılığı için gerekli iletişimi sağlar. Güleç İç Mimarlık, tasarım ekibine şartname hazırlıkları sırasında sürdürülebilir seçim kriterlerinin şartnamelere nasıl dahil edileceği ile ilgili destek hizmeti sunar. Bunlara ek olarak, ana yükleniciye İnşaat aşaması atık planı, İnşaat aşaması İç hava kalitesi, LEED gerekleri ve İşletmeye alma konuları önem kazandığı için genel LEED rehberliği hizmeti verir.

Enerji modellemesi de tıpkı işletmeye alma gibi yeşil bina tasarımında ve inşaatında vazgeçilmez elemanlardan biridir. Enerji modellemesi ile daha bina proje aşamasındayken, bina tamamlandıktan sonra aylık ve yıllık enerji harcamalarının ne kadar olacağını belirlemeye, alınan tasarım kararlarını bu açıdan alternatifleriyle karşılaştırmaya olanak tanır. Bu sayede enerji tasarrufu imkânları analiz edilerek en uygun çözümler uygulanabilir. Enerji modellemesinden yeni projelerde olduğu gibi tadilat projeleri için de faydalanılabilir. Yapılacak iyileştirmelerin binayı nasıl etkileyeceği ayrı ayrı ve toplam olarak görülebilir. Enerji modellemesi herhangi bir sertifika hedefi olmayan projeler için kullanılabilir, bunun yanında LEED veya BREEAM sertifikası hedefleyen hemen hemen tüm projelerde ASHRAE 90.1 standardı ile karşılaştırmalı olarak analizler yapılması gerekmektedir. Bu analizler sonucunda projenin enerji puanları büyük ölçüde ortaya çıkar.

Ultra düşük enerji yapı standardı; PassivHaus (Pasif Ev), 90li yılların başında Passivhaus Enstitüsü’nden Dr. Wolgang Feist tarafından Almanya’da geliştirildi. İlk örnek PassivHaus Darmstadt Kranichstein’in 1991 senesinde inşa edilmesinin ardından bugün günümüzde dünya genelinde 50,000’i aşkın örneği mevcut. Pasif Ev tasarımının odak noktası hem konfordan ödün vermeden, hem de yenilebilir enerji teknolojilerine dayanıp güvenmeden, binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi azaltmak. (Isınmak için harcanan enerji : max. 15 kWh/ m² / yıl) Pasif Ev sadece konut sektöründe uygulanmak için geliştirilmiş bir yapı standardı değil, ayni zamanda ticari, endüstriyel ve kamu binaları içinde uygulanması mümkün. Bugün PassivHaus standartlarıyla inşa edilmiş evler, apartmanlar dışında binlerce okul ve ofis projesi mevcut.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji tasarrufunun sağlanması ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân belgesini alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Projeler

Devam Eden Proje

" B. Özdağ Evi "

GAZİANTEP –ASCE Lüks / 2015 6+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

ev

" A. EKİCİ Evi "

GAZİANTEP / 2013 İç Mimarlık Hizmeti DANIŞMANLIK PROJE UYGULAMA

ofis

" ADİL IŞIK– love my body MAĞAZASI "

GAZİANTEP / 2012 PROJE UYGULAMA 183 M²

villa

" A.MERCAN VİLLASI "

GAZİANTEP / 2010 MİMARİ PROJE TASARIMI 862 M²

fuar standı

" ALYÜR TEKSTİL "

ALYÜR TEKSTİL GAZİANTEP/ 2011 FUAR STANDI PROJE TASARIMI 115 M²

Devam Eden Proje

" E. Özkülekci Evi "

GAZİANTEP – ANTEPİA / 2015 4+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

ofis

" Bizim Eczanesi "

Bizim Eczanesi GAZİANTEP / 2012 İç Mimari Proje Tasarım

ev

" C. Çakmak Evi "

GAZİANTEP / 2013 İç Mimari Danışmanlık

villa

" Baharoğlu "

ev

" İ.TOPRAKCI Evi "

GAZİANTEP / 2014 İç Mimarlık Hizmeti DANIŞMANLIK PROJE UYGULAMA

Devam Eden Proje

" F.Özkülekci Evi "

GAZİANTEP – ANTEPİA / 2015 5+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

ofis

" Dentarmoni "

villa

" H. Baysöz Villası "

GAZİANTEP – Hisar Konakları / 2012 Proje Tasarım - Uygulama

ofis

" Jin. Op. Dr. Melek Ekici Kadın Doğum Kliniği "

GAZİANTEP / 2014 Proje Tasarım ve Uygulama

villa

" K. GÖNCÜ Villası "

GAZİANTEP / 2011 İç Mimari Tasarım DANIŞMANLIK PROJE UYGULAMA

ev

" M. Polat Evi "

GAZİANTEP – ANTEPİA / 2014 4+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

Devam Eden Proje

" H. İyiuzun Evi "

GAZİANTEP – ANTEPİA / 2014 4+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

villa

" M. Erturhan Villası "

GAZİANTEP- Çamlıbel Villaları / 2014 İç Mimarlık Hizmeti DANIŞMANLIK PROJE UYGULAMA

ofis

" Elizim Bebek – Organizasyon "

GAZİANTEP/ 2013 İÇ MİMARİ ve ÇEPHE PROJE TASARIMI - UYGULAMA 70 M²

ev

" S. Öztuzcu Evi "

GAZİANTEP – Kalyon Kavşağı / 2015 4+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

ofis

" ETS Tur - Zanet Turizm Ofisi "

GAZİANTEP – SANKOPARK AVM / 2012 Proje Tasarım

ev

" M. Karacan Evi "

GAZİANTEP / 2012 4+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

ofis

" Fuat - Neşe Güçlü Evi "

GAZİANTEP – ANTEPİA / 2012 4+1 DAİRE Proje Tasarım - Uygulama

ev

" İ. Büyükbeşe Villası "

GAZİANTEP / 2015 İç Mimari Tasarım DANIŞMANLIK UYGULAMA

ofis

" Hacıboncuk Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği "

GAZİANTEP / 2012 Proje Tasarım ve Uygulama

ofis

" HARİKA ÇOCUK AKADEMİSİ KREŞ "

GAZİANTEP / 2012 ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEKORASYON DANIŞMANLIK PROJE UYGULAMA

ofis

" PALMİYE OTELİ - 4*OTEL "

GAZİANTEP / 2012 CEPHE PROJESİ TASARIMI

ofis

" SİLVER CARPET İDARİ BİNA "

GAZİANTEP/ 2011 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ/BAŞPINAR İÇ MİMARİ PROJE TASARIMI - UYGULAMA 1895 M²

İletişim

Address

Sarıgüllük Mah. Milli Egemenlik Bul.
Halit F. Güleç Apt. 11/B
ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
T: 342 321 03 34
F: 342 321 74 21
G: 532 470 28 58
e-mail: info@gulecicmimarlik.com

Sosyal Medya